PLUS CV Leiden

Elke VO-school heeft zijn eigen Plus Document vormgegeven, ook wel PlusCV genaamd. Met het plusdocument, dat de school naast het diploma aan leerlingen meegeeft, wil de school bereiken dat leerlingen inzicht hebben in hun eigen talenten, in de extra’s naast het reguliere programma en wil de school bereiken dat de leerlingen die extra’s duidelijk kunnen maken aan de vervolgstappen in hun eigen leven: vervolgopleiding en arbeidsmarkt.

Op het plusdocument (“Persoonlijk portret”) dat aan het eind van de schoolloopbaan aan de leerling wordt meegegeven, wordt in de eerste plaats een competentieprofiel van de leerling in woorden en grafisch weergegeven. Het gaat om het vijftal competenties onderzoek doen, samenwerken, betrouwbaarheid, presenteren, reflecteren. De competenties worden nader uitgewerkt in indicatoren of uitingsvormen waarin zij bij de leerling tot uitdrukking komen. Het plusdocument (“Persoonlijk portret”) bevat ook een reflectie van de leerling en van de mentor op de schoolloopbaan. Als tweede inhoudselement vermeldt het plusdocument (“Persoonlijk portret”) talenten en vaardigheden van de leerling en activiteiten waar de leerling aan deelgenomen heeft. Dit zijn hoofdzakelijk schoolgebonden/schoolgerelateerde of door de school gefaciliteerde extra’s. Het kan gaan om cognitieve programma’s die niet op de cijferlijst terecht komen zoals taalcertificaten (Anglia, DELF), maar ook om deelname aan en het uitvoeren van bijzondere activiteiten binnen de school (debatclub, beleggingsclub, dag van de technologie, dag van de creatie, deelname aan bezinningsdagen of studiedagen). Niet cognitieve, persoonlijke ontwikkeling krijgt een plek zoals deelname aan de leerlingenraad, de medezeggenschapsraad e.d. De school vertrekt vanuit de gedachte dat activiteiten op het plusdocument komen waar de school een bemoeienis mee heeft gehad: regie, verantwoordelijkheid, faciliterend of ruimte gevend. De geldt in de eerste plaats voor de competenties, maar ook voor talenten en activiteiten.

Zie ook de infographic Plus CV van de VO-Raad. Toolkit ontvangen? Vul het contact formulier in.

Wat speelt er?

In het sectorakkoord VO 2014 is afgesproken om leerlingen een plusdocument mee te geven naast hun diploma. Het plusdocument is een verzamelstaat van wat de leerling heeft ondernomen op het gebied van de brede vorming. Het is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen.

43 procent van de scholen geeft geslaagde eindexamenkandidaten een plusdocument mee. Nog eens 40 procent is van plan om dit te gaan doen. Hoe dit plusdocument eruit ziet, varieert per school. In de visie van de VO-raad is het plusdocument een belangrijke aanvulling op het diploma.

Op het plusdocument kan de brede vorming van de leerling zichtbaar worden gemaakt door bijvoorbeeld het benoemen van de extracurriculaire activiteiten, het beschrijven van competenties, vaardigheden en bijzondere talenten.

Scholen bepalen zelf wat ze wel of niet op het plusdocument zetten. Zo kan de school er zelf voor kiezen om wel of geen buitenschoolse activiteiten op te nemen. Ook is bijvoorbeeld de keuze aan de school om alleen zaken op te nemen waar de school voor in kan staan (bijvoorbeeld de activiteiten waaraan de leerling binnen de school heeft deelgenomen) of de leerling zelf het plusdocument te laten vullen. Zo kan iedere school kiezen voor de inrichting van het plusdocument die bij de visie en bij de leerlingen van de school past.

Zie ook de VO-Raad.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven