Maatschappelijke stages

Jongeren en vrijwillige inzet: kijk eens bij I-doe! Of Gemiva, of Erfgoed, of Activite, of het hartlongcentrum in Leiden.

Maatschappelijke Stage (MaS) houdt in dat je je als leerling vrijwillig inzet tijdens je schoolperiode bij een maatschappelijke organisatie. De MaS is per schooljaar 2016- 2017 geen wettelijke verplichting meer vanuit OC&W. Dit betekent dat VO scholen in Leiden op hun eigen manier invulling kunnen geven aan de MaS. Soms valt het onder het vak Burgerschapsvorming en soms doen scholen in een bepaalde periode vrijwilligersprojecten. Via deze link vind je een overzicht van schooljaar welke Leidse VO scholen MaS organiseren; in welke periode, hoeveel leerlingen en uit welk leerjaar.

I-DOE

iDOE is een contactpunt voor vrijwillige inzet in Leiden en de regio iDOE brengt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties met elkaar in contact middels o.a. de vacaturebank en het Open Contactpunt. Er zijn momenteel 500 maatschappelijke organisaties uit Leiden en de regio aan iDOE verbonden. iDOE organiseert en faciliteert trainingen/workshops en (netwerk) bijeenkomsten, geeft informatie en advies aan beide partijen. Daarnaast houden we ons bezig met promotie- en waarderingsprojecten, trajectbegeleiding, maatschappelijke stages en maatschappelijk betrokken ondernemen. Visie iDOE iDOE wil meewerken om het vrijwilligerswerk breed te verankeren in de samenleving en een bijdrage te leveren aan actief burgerschap door te bemiddelen bij vrijwillige inzet, sociale activering, participatie van leerlingen en deze actief in gang te zetten. In de praktijk geeft iDOE advies en informatie aan vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, scholen en leerlingen, door middel van de vacaturebank, trajectbegeleiding, deskundigheidsbevordering en promotieprojecten.

Missie iDOE

iDOE heeft zich de taak gesteld om in samenwerking met de overheid het vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties te versterken. Vanuit haar visie coördineert iDOE haar werkzaamheden in Leiden. Deze zijn gestoeld op vijf basisfuncties volgens de leidraad van het ministerie van VWS voor de invulling van de beleidscyclus rond vrijwillige inzet : 1.vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen 2.verbinden van partijen en makelen van vraag en aanbod 3.versterken van vrijwillige inzet door middel van een goede ondersteuningsinfrastructuur 4.verbreiden van vrijwillige inzet door middel van promotie en waardering 5.verankeren van vrijwillige inzet door middel van evaluatie en delen van kennis en ervaring Visie op Vrijwillige inzet Vrijwilligers vormen het cement in de samenleving, waar wij als samenleving niet buiten kunnen. Vrijwilligers zorgen voor een sterke sociale samenleving. Het vrijwilligerswerk is niet alleen voor de organisaties, maar ook voor de vrijwilligers zelf van grote waarde. Het geeft hen de mogelijkheid nieuwe talenten te ontdekken, leerervaringen, contacten, een waardevolle tijdsbesteding, zingeving en een gevoel van eigenwaarde. De kwaliteit en veelzijdigheid van organisaties en plezier in vrijwillige inzet voor vrijwilligers staat bij iDOE voorop.

Rendement Maatschappelijke Stage

Je kunt je inzetten voor een ander of voor de samenleving zonder dat je er voor betaald wordt. Je maakt dan kennis met een nieuwe doelgroep en je ervaart dan het effect ervan op de ander als je ze belangeloos helpt. De MaS is niet alleen goed voor je persoonlijke ontwikkeling, maar levert ook veel op voor de stage aanbieders. Jongeren hebben een frisse kijk, andere netwerken en kwaliteiten o.a. op het gebied van nieuwe media. Elke geslaagde stage kan een ambassadeur opleveren voor de organisatie!

Maatschappelijke stages in 2019

Maaike Bezemer– Trouw – 19:00, 27 juli 2018

Leerlingen van de Kerckeboschschool in Zeist delen ijsjes uit aan bewoners van verzorgingshuis Spathodea. © ANP

De opzet is kleiner dan eigenlijk het plan was, toch kunnen de eerste 13.000 jongeren en volwassen (tussen de 15 en 30 jaar) zich half september melden voor een maatschappelijke dienst. 

Vooralsnog is het een proef met 38 projecten, waarbij deelnemers bijvoorbeeld werken als lifeguard bij de reddingsbrigade, of als maatje van nieuwkomers. Bij een ander project dat is uitverkozen, worden diners op het platteland georganiseerd, zodat stadsjongeren en boeren elkaar leren kennen. Daarnaast zijn er initiatieven in de zorg, sport en cultuur.

 Zo kan het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport eerst beoordelen welke maatschappelijke baantjes gewild zijn en goed werken. De invoering van de maatschappelijke dienstplicht  verloopt minder snel en is minder omvangrijk dan eigenlijk de bedoeling was. 

Jongeren zijn namelijk nog niet erg overtuigd van nut en noodzaak, bleek dit voorjaar uit gesprekken met potentiële kandidaten. Ze willen geen studievertraging oplopen of betaalde baantjes kwijtraken en een stage moet vooral ook aantrekkelijk zijn, vertelden ze tijdens sessies met Zonmw. Deze organisatie voor zorgonderzoek en innovatie, heeft de subsidieaanvragen voor de maatschappelijke diensttijd beoordeeld.

Niet alleen jongeren, ook de Tweede Kamer vindt de plannen van Blokhuis nog te vaag en te vrijblijvend, zo bleek vorige maand tijdens een debat. Zo mogen jongeren zelf bepalen hoe de diensttijd er precies uit komt te zien. Ook de duur kan variëren met een maximum tot zes maanden. Achterliggend probleem is dat de regeringspartijen heel verschillend denken over de invulling. Oorspronkelijk wilden pleitbezorgers van CDA en ChristenUnie de stage verplichten, maar  VVD en D66 voelden daar niet voor. Daarnaast hebben de christelijke partijen er elk een andere uitleg bij. Voor het CDA is het bijbrengen van normbesef en burgerschap van belang, de ChristenUnie ziet de dienstperiode vooral als een oefening in dienstbaarheid.

Het kabinet stelt voor de eerste 38 projecten 25 miljoen euro beschikbaar. De subsidie loopt vanaf volgend jaar op tot uiteindelijk 100 miljoen euro per jaar in 2021.  De bedoeling is dat de jongeren aan het eind van hun diensttijd een soort certificaat krijgen. Daarmee krijgen zij voorrang bij sollicitaties op een overheidsbaan. Een stage bij de reddingsbrigade levert daarnaast nog EHBO- en een internationaal erkend lifeguarddiploma op.

Nog niet zolang geleden stond de maatschappelijke diensttijd nog officieel op het schoolprogramma. Tussen 2011 en 2014 was de maatschappelijke stage verplicht voor middelbare scholieren. Aanvankelijk was er scepsis, maar uiteindelijk waren de deelnemende jongeren en scholen tevreden over de ervaring. Toen de verplichting verviel, konden scholen de stage nog wel als facultatief onderdeel opnemen in het lesprogramma, maar toen in 2015 de vergoeding van de overheid aan scholen verviel vanwege bezuinigingen, verviel ook de animo.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven