Jouw PlusCV

Elke school heeft zijn eigen PlusCV vormgegeven, dus ook jouw school. Vraag je mentor ernaar. Ben je bijvoorbeeld lid geweest van het debatteam op je school, dan krijgt dat een aparte vermelding naast je diploma op een apart CV speciaal voor jou. Ook andere activiteiten zoals junior mentor, jongerenconferenties, Model European Parliament, schoolkrantredactie, of MR, worden daarop vermeld. Je school heeft er een bepaalde vormgeving voor en vaak moet je dit ergens vermelden of wordt dit ergens geregistreerd. Hoe doet jouw school dat?

Sommige scholen hebben op het PlusCV ook jouw competenties beschreven. Dit zijn vaak: samenwerken, reflecteren, onderzoek doen. Doet jouw school dat ook al? Veel scholen vragen van hun leerlingen om een competentie portfolio bij te houden. Deze scholen leggen de regie over je ontwikkeling bij jou zelf.

Meer weten over de Toolkit Competentie Portfolio HAVO-HBO of VWO-WO? Vul het contact formulier in.

Wat is een portfolio?

In een portfolio geef je op een duidelijke manier inzicht in je eerdere leer- en werkervaringen. Je geeft antwoord op deze vragen:

  • Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Wat is mijn kracht?
  • Wat wil ik? Welke vervolgstudie of baan past bij mij?
  • Wat kan ik? Welke competenties heb ik al ontwikkeld?
  • Wat heb ik dan nodig? Wat wil ik verder ontwikkelen?

In je portfolio beschrijf je welke kennis en vaardigheden je geleerd
hebt tijdens je opleiding en werk. Dit noemen wij competenties. Alle ervaringen waarvan je iets geleerd hebt kunnen belangrijk zijn voor je toekomst en het werk dat je wilt gaan doen.

Competenties zijn bepaalde kennis, vaardigheden en professioneel gedrag
die iemand nodig heeft om een bepaald beroep uit te oefenen.

Je bepaalt zelf welke ervaringen je belangrijk vindt om te beschrijven in je
portfolio. In het portfolio beschrijf je ook waar je goed in bent en wat je graag wilt. Daarbij is het erg belangrijk dat je kunt reflecteren.

Reflecteren betekent dat je je bij alles wat je doet afvraagt hoe het ging en wat je een volgende keer anders zou doen. Ook beschrijf je in je portfolio welk soort werk je in de toekomst wilt gaan doen en welke stappen je daarvoor gaat nemen. Je vult het portfolio dus zelf in.

Nog een kenmerk van een portfolio is dat het met je eigen ontwikkeling
‘meegroeit’. Dit betekent dat je het portfolio in de loop van de tijd steeds aanvult. Je kunt nieuwe ervaringen toevoegen. Op deze manier blijft het portfolio up-to-date.

Je kunt certificaten die je tijdens school hebt ontvangen voor in-schoolse of buitenschoolse leeractiviteiten, zoals junior-mentor, deelname in debatten, of de MR, of Leiden Jongeren Ambassadeur Team, verzilveren in je PLUS-CV.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven